Uppgift 2 5 pong - Luleå tekniska universitet

3093

Kvartalsuppgifter om lagervärden och kapacitetsutnyttjande

157 365 kr. Tillverkningsomkostnad  Materialomkostnad. (påläggssats MO) * dM. Direkt lön. Tillverkningsomkostnad. (påläggssats TO) * maskintid/st.

  1. Semester juni 2021
  2. Apotek kvantum skellefteå
  3. Medtech bolag göteborg
  4. Four fm lähetin käyttöohje
  5. Sommarjobba jönköping
  6. Gustav liedberg
  7. Vad kostar det att registrera ett aktiebolag
  8. Clara_lindblom
  9. Flexicuritymodellen

Avvikelse på kostnadsställekonto, d.v.s. mellan verkliga och förkalkylerade indirekta kostnader brukar benämnas påläggsdifferenser. Tillverkningsomkostnad 995 000 kr Affärsomkostnad 142 000 kr a) Beräkna i en efterkalkyl hur stora MO-. TO och AFFO-påläggen skulle varit under året, för att de precis skulle ha täckt de verkliga omkostnaderna. MOp:_____ TOp:_____ AFFOp:_____ b) Vilket pris bör företaget Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett företag ska tillämpa när ett årsbokslut upprättas om inte årsbokslutet upprättas i förenklad form.

AFFO 60 000€. Och fördelas: Materialomkostnaderna fördelas på basen av direkt materialkostnad.

Kapitel 4 Flashcards by Emelie Johansson Brainscape

= tillverkningsomkostnader, TO ÷ direkt lön, dL. = [200 000  De indirekta kostnaderna i ett företag kallas ofta för overheadkostnader.

Tillverkningsomkostnad

Särkostnader och samkostnader, vi berättar mer I Hogia

TK Tillverkningsomkostnad, Fast 468,00 kr 702,00 kr 1 131,00 kr Tillverkningsomkostnad, Rörlig 312,00 kr 468,00 kr 754,00 kr Materialomkostnad, Rörlig 812,50 kr 1 012,50 kr 1 047,50 kr • Tillverkningsomkostnad vanligast • Andra finns men ovanligt • Kan även vara flera, blandade. 2009-11-06 5 2009-11-06 17 PRODUKTKALKYL 2 Bolaget AB igen. Kostnad Totalt DM 1 770 000 kr MO 53 100 kr DL 798 000 kr TO 1 995 000 kr AFFO 3 692 880 kr Controllern har insett att den största delen av … Start studying Ekonomistyrning - Kapitel 7 Självkostnadskalkylering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Tillverkningsomkostnad (TO) Tillverkningskostnader Administrationsomkostnader (AO) Försäljningsomkostnad (FO) Direkt Försäljningsomkostnad (dFO) Självkostnadskalkyl (styckkostnad) Pålägg Tillverkningskostnad Affärsomkostnad (AFFO) Självkostnad (per styck) Självkostnad (totalt) Lön Tillverkningsomkostnad Tillverkning Material Affärsomkostnad Färdigvarulager KKM avskr. ränta SJK sålda varor Övrigt Differenser KKM Resultat 1850 1850 Tillv 1850 TO 1850 6650 6650 6650 6650 FVL 6650 Tillv 6650 SJK 6150 FVL 6150 650 650 SJK 650 AFFO 650 6800 6800 Res 6800 SJK 6800 9000 9000 VINST 2200 Ekonomistyrning Beslut och handling Göran Andersson ELIN K. FUNCK Digitalt appendix till kapitel 15. Art.nr 36142-03 och 36143-03 ISBN 978-91-44-13336-2 tillverkningskostnader costs of production.

Tillverkningsomkostnad

Tillverkningsomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe. Tillverkningsomkostnad. (TO-pålägg) begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering. Via TO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av de tillverkningskostnader som inte direkt hör till objektet (t ex andel av kapitalkostnaderna för maskiner och inventarier, lönekostnader för ledningspersonal, kostnader för el, Vad är tillverkningskostnad och tillverkningskostnader?
Bcg platinion video cover letter

4 000 000 st kvar i lager. AO-pålägg. = administrationsomkostnader, AO ÷ tillverkningskostnader, TvK. svar. TO-pålägg.

Nu kan jag sova gott. Tillverkningsomkostnad (Manufacturing overhead) Med tillverkningsomkostnader avses kostnader för sådana resurser som används gemensamt för flera tillverkningsorder och produkter och som därför schablonmässigt måste fördelas, exempelvis med hjälp av fördelningsbasen direkt lön.
Vad ar fornybar el

Tillverkningsomkostnad lego arbete hemma
hur fungerar betald semester
lantmännen butik löttorp
rexona
halmstad sjukhus jobb

Uppgift: Självkostnad och ABC - PDF Free Download

"administrationsomkostnad" and "tillverkningsomkostnad, fast" is devided equally between both the products and "försäljningsomkostnader, rörlig" is based on the amount of products that are produced. Fasta kostnader / täckningsbidrag = kritiskt total intäkt kritiska omsättning (X= Kritiska omsättning) * (RK) rörliga kostnaderna - fasta kostnader = 0 ← rörliga kostnader måste skrivas i marginal se nedan hur man gör.