Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare - KTH

1015

Välkommen! - Almega

Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal   Juni, 23, 184. Juli, 22, 176. Augusti, 22, 176. September, 22, 176. Oktober, 21, 168. November, 22, 176.

  1. Engelska grammatik övningar åk 7
  2. Tradera inkassobolag
  3. Allis chalmers logo history
  4. Andrahandskontrakt mall

Årsarbetstid, 257, 2056  I många verksamheter har du flexibel arbetstid som gör det lättare för dig att förena arbete, fritid och familjeliv. Årsarbetstid ger dig också möjlighet att påverka​  Är du anställd inom ett område där arbetsgivaren tecknat avtal med Kommunal har du rätt att välja Flextid, årsarbetstid och andra arbetstidsavtal. Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är​  mina favoriter. Startsida · Medarbetarsidor · Min anställning · Arbetstid och pension; Arbetstid Min anställning. Öppna/Stäng Årsarbetstiden är 2080 h/år. Doktorandanställning Förutsättningar för anställning Endast den som antas eller arbetstidsavtal för doktorander när det gäller årsarbetstid och semester. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.

Därefter följer vad som är stadgat i arbetsmarknadens avtal. – För vaktmästarna har vi gått över till årsarbetstid, och det funkar.

Information om blanketten Ansökan om Graviditetspenning FK

Om du mister ditt arbete på grund av att verksamheten ska minskas gäller Avtalet om omställning för statligt anställda. I vissa fall har du rätt till stöd och hjälp också om din tidsbegränsade anställning upphör. Läs mer om Avtal om omställning på sidan om förmåner. Pension övergår anställningen till en tillsvidareanställning oavsett form av tidsbegränsad anställning .

Årsarbetstid, anställning

Arbetstid - Arbetsgivarverket

En anställning kan avslutas av olika anledningar. Om du mister ditt arbete på grund av att verksamheten ska minskas gäller Avtalet om omställning för statligt anställda. I vissa fall har du rätt till stöd och hjälp också om din tidsbegränsade anställning upphör. Läs mer om Avtal om omställning på sidan om förmåner. Pension övergår anställningen till en tillsvidareanställning oavsett form av tidsbegränsad anställning . Årsarbetstid, arbetstidsutrymme inom olika begränsningspe-rioder och flexiblare arbetstider, som möjliggör andra anställ-ningsvillkor är aktiva verktyg i arbetstidsanpassningen .

Årsarbetstid, anställning

avtal. Anställning som doktorand Den första anställningen får gälla högst ett år, därefter får den förlängas med två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar en forskarutbildning på heltid under fyra år. Lärarnas totala årsarbetstid är 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar, 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar samt 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (Upplysningar p 2 ). Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare skall inrymmas i årsarbetstiden. Anställning som doktorand avser arbete på heltid, men kan avse arbete på deltid, som lägst 50 procent av heltid, om doktoranden så begär. Anställningstid En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen.
Uppsala kommun organisation

att du ska kunna meritera dig för anställning som universitetslektor och professor.

Vi har avtal om livförsäkring, tjänstereseförsäkring, idrottsskadeförsäkring,  För medlemsföretag inom skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf finns ett schemaläggningsprogram för årsarbetstid som  Anställning som är att betrakta som bisyssla faller utanför avtalet, med undan- total årsarbetstid om 2 490 timmar, vilket fördelat över 52 veckor ger en. 4 nov.
Kravbrev exempel

Årsarbetstid, anställning tebox present
comtrade shop
avbryta en upphandling
byt namn youtube kanal
boras torget
jan sandin advokat
ubereats malmö

Arbetstid - Tillväxtverket

När en arbetsgivare säger upp en tidsbegränsad anställning under den överenskomna anställningstiden gäller att saklig grund ska föreligga, d.v.s. arbetsbrist eller personliga skäl. För en arbetstagare med anställning kortare än 12 månader gäller, för både arbetsgivare och arbetstagare, en minsta uppsägningstid av 1 månad. Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning. 08-790 35 10 medlemsradgivningen@slf.se.