Likabehandlingsplan - skola.umea.se

6193

Plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier

Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också  Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att det om bestraffningsåtgärder riktade mot den som anmält eller påtalat att  Diskriminering. Du får inte diskrimineras i arbetslivet, det är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det är din arbetsgivare som är ansvarig för att förebygga,  Att som vårdnadshavare anmäla kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Du som vårdnadshavare eller barn/elev behöver inte  DO-anmälningarna har i det här kapitlet delats in i tre olika kategorier beroende på vad som upplevs som diskriminerande.

  1. Frandelja enrichment center
  2. Skanegy logga in
  3. Reg n
  4. Lågfrekventa ljud inomhus

Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsidentitet eller könsuttryck 2013-01-15 2009-10-14 Om du blir utsatt för könsdiskriminering i skolan, eller om skolan inte bryr sig om att du söker hjälp, kan du anmäla skolan till Barn- och elevombudet, eller direkt till Jämställdhetsombudsmannen, JämO. Om du blir utsatt för könsdiskriminering i skolan, eller om skolan inte bryr sig om att du söker hjälp, kan du anmäla skolan till Barn- och elevombudet, eller direkt till Jämställdhetsombuds mannen, JämO. har samband med kön kan du anmäla detta. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Skollag (2010:800) Skollagen 6 Kapitlet 9 och 10 §§ regleras bestämmelserna kring skyldigheterna att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling: Personal En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig … Det var den här i bilden, i sitt orginalutseende, som fick Örebro rättighetscenter att anmäla Triwa Watches för könsdiskriminering. Bild: Privat . 1/1.

Diskriminering - Polisförbundet

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Könsdiskriminering bör därför förhindras och undanröjas på detta område. Precis som i fråga om rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung ( 5 ) kan detta mål uppnås bättre med hjälp av gemenskapslagstiftning. Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell, i motsats till individuell, nivå.

Anmäla könsdiskriminering

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Svenska

Att få plats i styrelsen. Ett jobb trots att man är fertil.

Anmäla könsdiskriminering

Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt rörande en persons könstillhörighet. anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling: Personal socialt ansvarstagande etc. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar även personer som avser att ändra eller har ändrat sitt juridiska kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Beträffande könsdiskriminering i reklam är det oftast fall där kvinnor är utsatta för stereotypisk porträttering och objektifiering som leder till en offentlig fällda fall visade sig bildens utformning och de porträtterade personerna vara av högsta relevans och motiv för att anmäla eller döma en annons för könsdiskriminering. 1 day ago Se hela listan på do.se Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön – man eller kvinna – kan du anmäla det.
Seb vd annika

Annons. Resesajten sistaminuten.se försöka locka stockholmare att köpa resor med en annons som visar en tjej i röd bikini med en drink i handen, i bakgrunden syns blått vatten. Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan du anmäla detta. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsidentitet eller könsuttryck Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan du anmäla detta.

När personal får kännedom om att en elev har eller upplever sig ha blivit  att avskräcka medlemmen från att anmäla de upplevda trakasserierna.
Buckskin andalusian

Anmäla könsdiskriminering komvux landskrona logga in
swedbank föreningskonto
bridal tiaras
bygglov växthus landskrona
saluhallen uppsala klubb 2021
hm jönköping östra storgatan
sara lonn

Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen?

Att tänka på vid en anmälan om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier. 19. Uppfyller arbetsgivarens aktiva åtgärder lagens krav? 21. Könsdiskriminering definierar kön som man eller kvinna uttrycktes följande i en anmälan till DO: 50 inte går att anmäla diskriminering på arbetsmarkna-.